Credits

Credits

Finishing the project would not be possible with a help of many volunteers, who responded to our requests and helped us with their experiences, knowledge and relations.

Our thanks go to (alphabetically, in Slovene):

 • Tugu Borini za doživeto predstavitev njegovega dela v Iskra Delti in materialno gradivo, ki ga je delil z nami.
 • Janu Czizikowu (GitHub uporabniško ime: janczizikow) za njegovo predlogo “sleek”, ki smo jo uporabili pri ustvarjanju naše spletne strani. Uporaba predloge je prosta pod pogoji MIT licence.
 • Izr. prof. dr. Veselku Guštinu za njegovo delo v FRI računalniškem “muzeju”, za vse stike in drugo pomoč.
 • Mihu Grčarju, ker nam je posodil na vpogled njegov računalnik Partner.
 • Mag. Alojzu Hudobivniku za pogovor in deljeno znanje.
 • Prof. dr. Dušanu Kodeku za pogovor in delitev osebnih izkušenj razvoja računalništva.
 • Janezu Kožuhu za podrobno predstavitev zgodovine računalništva, deljene osebne izkušnje ter vso pomoč in trud pri iskanju informacij ter navezavi stikov.
 • Prof. dr. Bojanu Orlu, ker nam je dal na vpogled prototip računalnika Dialog.
 • Tadeju Pečarju za pomoč pri uporabi starih disketnih enot.
 • Viš. pred. dr. Robertu Rozmanu za voziček in potrpljenje pri vračanju.
 • Pred. mag. Igorju Škraba za deljenje izkušenj in pomoč pri navezavi stikov.
 • Janezu Škrubeju za predstavitev ozadja in dela Iskra Delte.
 • Tomažu Štebetu za deljene osebne izkušnje v pogovoru.
 • Štefanu Urankarju za pogovor in predstavitev dela v podjetju IskraTel.
 • Prof. dr. Nikolaju Zimicu za pogovor in predstavitev razvoja računalnika Gorenje Dialog.
 • Dr. Gašerju Fele Žoržu za raznovrstno tehnično pomoč.
 • Antonu Žvanutu za vse informacije o projektu D8000, drugih projektih Iskre Delte in industriji v tistem času.
 • Fakultetnim službam FRI za pomoč pri izpeljavi projekta.
 • in vsem drugim, ki smo kakorkoli pomagali.